Wat doet de HVF?

X

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders.
Wij zijn de spreekbuis richting Accolade (de verhuurder) en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten.
Daarnaast overleggen we met de verhuurder over het huurbeleid dat ze voeren.

Daarbij kunt u denken aan:
De jaarlijkse huurverhoging
Het veranderen van de huurovereenkomst
Het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen (ZAV)
etc. etc.

De huurdersvereniging overlegt regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.
Jaarlijks houden we tweemaal een ledenvergadering en er is ons telefonisch spreekuur om u zo goed mogelijk te informeren en van dienst te zijn. Want UW stem is voor ons een leidraad hoe wij ons moeten opstellen naar de verhuurder toe. Omdat ons motto is, ”wij zijn pas tevreden als u dit ook bent“ binnen de redelijke termen.