Vocht en schimmel groot probleem

Meer dan een kwart van alle huurders (28%) heeft last van vocht en
schimmel in hun woning. Een nieuwe aanpak moet deze problemen
voorkomen en verhelpen. Goed dat vocht- en schimmelproblematiek nu serieus wordt genomen.

Het is niet meer zo dat de opzichter of de telefonist van een call center
kan volstaan met te zeggen: zet maar een raampje open.
Op dit moment zijn de eisen aan de ventilatievoorzieningen in
bestaande woningen heel beperkt. In de praktijk werken die vaak
onvoldoende of niet.

Er moet onderzoek worden gedaan naar welke combinaties van voorzieningen
echt nodig zijn om een woning goed te kunnen ventileren.
Een op de drie Nederlandse kinderen onder de 15 jaar leeft in een huis
dat kampt met vocht, schimmel, geluidsoverlast, te weinig daglicht of
slechte verwarming. Dat leidt tot een grotere kans op gezondheidsklachten.

In Nederland wonen ruim 2,8 miljoen kinderen onder de 15 jaar.
Van hen hebben er ruim 950.000 last van minimaal een van de bovenstaande
problemen. Zo’n 420.000 wonen in een huis dat last heeft van
lekkage, vocht of schimmel.

Ruim 650.000 kinderen wonen in een huis met geluidsoverlast van
buren of verkeer, 65.000 in een te donkere woning en 50.000 in een
slecht verwarmd huis. Doen al deze problemen zich voor dan hebben
kinderen een ruim vier keer zo grote kans op gezondheidsklachten als
astma en eczeem.

Ook fijnstof grote vervuiler

Het is helaas geen nieuwe informatie, zegt Atze Boerstra van
adviesbureau BBA Binnenmilieu.
Een grote vervuiler is fijnstof binnenshuis, veroorzaakt door slechte
kookafzuiging, rook in huis of een snelweg in de buurt. Boerstra
wil meer aandacht voor de leefsituatie in huis.

Vorig jaar is de website Fries Huurderssteunpunt in het leven geroepen.
Hier vindt u allerlei nuttige informatie over welke gemeentelijke regelingen
er zijn.

Hieronder staan voor de gemeente Waadhoeke de diverse mogelijkheden.

Deze regelingen zijn er niet voor niets, schroom niet om hulp te
vragen!

Hulp bij geldzaken
-Aanvragen uitkering
-Hulp bij administratie / schulden
-Humanitas Thuisadministratie
-Landelijke toeslagen en subsidies
-Maatschappelijk werk
-Schulddienstverlening

Laag inkomen
-Bijzondere bijstand
-Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso
-Huurtoeslag
-Individuele inkomenstoeslag
-Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

Regelingen voor gezinnen met kinderen
-Dubbele kinderbijslag bij thuiswonende gehandicapte kinderen
-Individuele studietoeslag
-Jeugd sport en cultuurfonds Stichting Leergeld
-Jeugdzorg
-Kinderopvang toeslag
-Kind gebonden budget

Moeite met rondkomen
-Kringloopwinkel
-Voedselbank

Overige regelingen
-Centraal meldpunt voor klacht of melding
-Juridisch advies
-Regelingen voor gezinnen met kinderen
-Dubbele kinderbijslag bij thuiswonende gehandicapte kinderen
-Individuele studietoeslag
-Jeugd sport en cultuurfonds Stichting Leergeld
-Jeugdzorg
-Kinderopvang toeslag
-Kindgebonden budget

WMO-regelingen
-Wmo-loket gemeente


• Geplaatst op 19 november 2019