Van de bestuurstafel

Geachte leden,

Hopelijk sluiten we dit onbestendige voorjaar af en als het weer ook mee gaat werken veel zon en een hogere temperatuur dan kan het nog een goede zomer worden af. Kunnen we weer genieten van een terrasje pakken, vakantie e.d.

Ondanks dat de besmettingen met het covid 19 virus in Friesland sterk af-neemt vindt het bestuur het niet verantwoord om in mei een leden vergadering te houden. We mogen wel steeds meer maar wij vinden het nog niet verantwoord om een leden vergadering te houden in deze vergaderzaal. Hij is qua ruimte te klein om voldoende afstand te kunnen houden en niet goed te ventileren. De volgende leden vergadering staat nu gepland voor 19 november.

Dit betekent dat een aantal belangrijke onderwerpen niet afgehandeld kunnen worden zoals:

Goedkeuring op Jaarcijfers 2019 en 2020. Financieel Jaarverslag 2019 en 2020 en het verslag Kascontrole commissie, begroting 2021. Deze punten blijven op de agenda staan en zullen als het goed is in november 2021 worden afgehandeld.

Onze werkzaamheden gaan gewoon door maar op een andere manier. In principe wordt er via de computer vergaderd. Dit is echt een noodmaatregel en maakt de werkzaamheden er niet prettiger op.

Energie transitie en wat kunnen we verwachten?

Met andere woorden, het isoleren van daken, de spouwmuren, het plaat- sen van zonnepanelen, vervangen van enkel glas – “thermopane” dat glas, voor dubbelglas A++ aan onze huurwoningen en uiteindelijk het aardgas vervangen door …………? warmte pompen?

Het bovenstaande is door Accolade in goed overleg met de Huurdersverenigingen besproken en doorgenomen, maar door steeds meer tegenstrijdige berichten door de overheid en de lokale overheid. Voor de gemeente Waadhoeke betekent dit dat ze voor het eind van het jaar een planmatig schema moet hebben met tijdsplanning hoe en wat en waar dit zijn beslag gaat krijgen vanaf 2030 t/m 2050. Het niet open communiceren door des-kundigen over welke energie bron wat voor ons het beste is. Het signaal van de overheid om het terug leveren van de stroom opgewekt via zonnepanelen in een afbouw van 10 jaar zodat de vergoeding hiervoor vervalt.

Het blijft toch een vreemde zaak dat wij van het gas af moeten terwijl onze buurlanden en Brussel het gas als een groene energie bron aanmerken en gaan promoten.

Tot slot geniet van hopelijk een mooie zomer en blijf gezond dan zien wij u weer in november.

Maar blijf oppassen Covid 19 lijkt op zijn retour maar is niet weg.

Met vriendelijke groet.

Rinus Duyzer


• Geplaatst op 02 juni 2021