Van de bestuurstafel – November ’21

Wij als bestuur sluiten het jaar 2021 af met vreemd gevoel van …. Ook dit jaar weer geen algemene leden vergadering. Wij vinden het niet verantwoord om onze leden te ontvangen in Sjaerdema. Deze zaal leent zich er niet voor om voldoende afstand te kunnen houden. Ook zijn wij verplicht als bestuur om u te controleren op de Qr code of het test van de laatste 72 uur en daarbij genomen de sterk oplopende besmetting cijfers van de laatste weken is, dit de reden om in november geen ledenvergadering te houden.

Bijna alle werkzaamheden kunnen weer normaal worden uitgevoerd en dat is te merken ook. Vanaf half september tot wat we kunnen inschatten, blijft dit zo tot december en blijven onze agenda’s goed gevuld. Zoals u verder kunt lezen staan de werkzaamheden vermeld die het aflopende jaar zijn behandeld of nog lopend zijn. Als u verder leest dan ziet u dat wij de contributie voor 2022 niet willen verhogen. Wel ligt het in de bedoeling om in 2023 de contributie te verhogen tot 12.- euro per jaar. Dit voorstel zal in de eerstkomende ledenvergadering worden besproken.

Als het mogelijk is willen we toch nog een kascontrole laten doen, waarbij de financiële cijfers van de jaren 2020 en 2021 kunnen worden gecontroleerd en worden afgesloten.

Energie transitie
Met andere woorden, het isoleren van daken de spouwmuren het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van enkel glas – thermopane dat glas voor dubbelglas A++ aan onze huurwoningen en uiteindelijk het aardgas vervangen door …………?

Het bovenstaande is door Accolade in goed overleg met de Huurdersverenigingen besproken en doorgenomen. Maar door steeds meer tegenstrijdige berichten door de overheid en het niet open communiceren door deskundigen over welke energie maatregel voor ons het beste is. De tekst die hier boven staat heb ik verleden jaar ook geschreven. Nu een jaar verder is de duidelijkheid er niet beter op geworden. De maatregelen leiden tot steeds meer vragen en de benodigde maatregelen worden uitgesteld en leiden tot onnodige kosten verhoging.

Een ding is zeker zolang er geen nieuwe gezichten en inzichten in de nieuw te vormen regering komen zal er weinig veranderen. De rekening zal worden neer gelegd bij de burgers en als zowel links als rechts vinden dat zij gelijk hebben dan zijn wij het kind van de rekening.

Tot slot als u Huizennissen in de bus krijgt zit het jaar 2021 er al aardig op. Maak van de laatste paar weken er nog wat van, blijf gezond en wij hopen u allen in 2022 weer te zien en te horen.

Met vriendelijke groet,

Rinus Duyzer


• Geplaatst op 13 november 2021