Van de bestuurstafel – April 2022

Geachte leden en huurders.,

Zoals het er nu uit ziet is er op 23 MEI weer een algemene leden vergadering, de laatste vergadering was in november 2019.

Ondanks het gemis van de stem van de leden heeft het bestuur de meeste werkzaamheden via Microsoftteams (video) kunnen uitvoeren. Hoewel dit soort vergaderingen wel een goed alternatief is blijft het behelpen en heeft het fysieke vergaderen toch de voorkeur.

Bijna alle werkzaamheden hebben wij de afgelopen 2 jaar kunnen uitvoeren. De grootste verstoring was het Corona-protocol. Hierdoor was fysiek controleren van klachten bijna niet of nauwelijks mogelijk.

Voor 2022 kunnen we goed merken dat alle beperkingen zijn of worden op- geheven, onze agenda’s lopen vol.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen staan de werkzaamheden vermeld die het aflopende jaar zijn behandeld of nog lopend zijn. Als u verder leest dan ziet u dat wij de contributie voor 2022 niet willen verhogen. Wel ligt het in de bedoeling om in 2023 de contributie te verhogen tot 12.- euro per jaar. Dit voorstel zal in de eerstkomende ledenvergadering worden besproken. Zodra het mogelijk is willen we toch nog een kascontrole laten doen, waar- bij de financiële cijfers van de jaren 2020 en 2021 kunnen worden gecontroleerd en worden afgesloten.

Energietransitie

Met andere woorden, het isoleren van daken de spouwmuren, het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van enkel glas – thermopane dat glas voor dubbelglas A++ aan onze huurwoningen en uiteindelijk het aardgas vervangen door …………?

Het bovenstaande is door Accolade in goed overleg met de Huurdersverenigingen besproken en doorgenomen. Maar door steeds meer tegenstrijdige berichten door de overheid en het niet open communiceren door deskundi-gen over welke energiemaatregel voor ons het beste is. De tekst die hierboven staat heb ik verleden jaar ook geschreven. Nu een jaar verder is de duidelijkheid er niet beter op geworden. De maatregelen leiden tot steeds meer vragen en de benodigde maatregelen worden uitgesteld en leiden tot onnodige kostenverhoging.

Een ding is zeker zolang er geen nieuwe inzichten in de nieuw te vormen regering komen, zal er weinig veranderen. De rekening zal worden neergelegd bij de burgers en als zowel links als rechts vinden dat zij gelijk hebben, dan zijn wij het kind van de rekening.

Tot slot als u Huizennisse in de bus krijgt is de lente al aardig gevorderd en is zomer op komst. Maak er dit jaar een mooie zomer van. Ga fietsen & wandelen in de bossen en naar het strand geniet en denk niet aan corona.

En wij zien elkaar weer op de komende leden vergadering en doen een oproep aan u: kom naar de vergadering er moeten nogal wat openstaande onderwerpen worden afgesloten.

Het bestuur wil met u bespreken hoe de toekomst er van de H.V.F. er uit kan gaan zien.

Rinus Duyzer


• Geplaatst op 01 mei 2022