Uitnodiging Ledenvergadering 29 april 2019

Geachte leden.

Bij  deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en meepraten
tijdens de algemene ledenvergadering van onze Huurdersvereniging op

Maandag 29 april 2019

Aanvang  20.00 uur in Groot Sjaerdema.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In-/uitgaande stukken
 4. Goedkeuring notulen 19-11-2018
 5. Gezocht Nieuwe Bestuursleden.
 6. Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2018
 7. Verslag Kascontrole commissie
 8. Samenwerking HVF – Bewonersraad Friesland
 9. Samen werking Friese Huurdersverenigingen
 10. Prestatie afspraken Gemeente Waadhoeke
 11. Accolade –  H.V.F.
 12. Energie beleid/ Energie neutraal.
 13. Fonds klein onderhoud – Glasfonds
 14. Huur verhoging 2019-2020.
 15. Hoe ervaart u als huurder Accolade.
 16. Overlast.
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

• Geplaatst op 11 oktober 2018