Links

0

Adressen naar informatieve website’s

 

Accolade : www.accolade.nl
Vereniging Nederlandse Woonbond : www.woonbond.nl
Ministerie van Infrastructuur en Milieu : www.vrom.nl
Belastingdienst Toeslagen : www.toeslagen.nl
Huurcommissie : www.huurcommissie.nl
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard West Fryslân : www.sozawe-nw-fryslan.nl
Gemeente Franekeradeel : www.franekeradeel.nl
Provincie Fryslân : www.fryslan.nl
Huurdersvereniging Sneek : www.huurdersverenigingsneek.nl
Huurdersvereniging Haskerland : www.hvhaskerland.nl
Huurdersbelangen- vereniging Heerenveen : http://www.houhurenleuk.nl
De Bewonersraad http://www.debewonersraad.nl
Fries Huurderssteunpunt http://www.frieshuurderssteunpunt.nl/

Comments