Leefbaarheid in buurten en wijken

Onderhoud heggen en groen van Accolade

Dit jaar is meerdere keren contact gelegd om Accolade te wijzen op het slechte onderhoud van hun groen. Met name over de heggen kregen wij veel klachten binnen.
Naar aanleiding van deze klachten is Accolade in gesprek gegaan met Empatec. Na deze gesprekken is er actie ondernomen.

Als alles volgens afspraak verloopt moeten de heggen deze maand winter klaar zijn gemaakt.
Verder hebben wij gevraagd of de wijkbeheerder hier meer aandacht aan willen geven. Dit om te voorkomen dat het volgend jaar weer mis gaat.

Wat ons ook zorgen baart is het tuinonderhoud door sommige huurders.
Vaak zijn er redenen voor, maar meldt het als het even niet lukt. Soms kan familie of buren hier een ondersteunende rol in spelen. Durf te vragen.

Onze actie om voorbeelden te sturen van tegel eruit groen erin heeft helaas geen foto’s opgeleverd. Heeft u een goed idee wat simpel is en goedkoop, meldt het ons wij delen het graag in ons blad.

In onze Gemeente is Stichting Present actief en zij pakken deze zaken eventueel op als het u echt niet lukt.

Een leuk initiatief in de wijk

Daar staan wij achter en wat mooi als je als vereniging een bij- drage kunt leveren aan het leefbaar houden of maken van een wijk. Onder de noemer met elkaar maken wij het de wijk beter en zien wij naar elkaar om dragen wij graag bij aan projecten in wij- ken waar onze leden wonen.

In het eerste corona jaar hebben wij de voedselbank gesteund.

Dit jaar hebben wij een bijdrage geleverd aan het vernieuwen en uitbreiden van een speeltuin in de wijk. De foto’s ziet u verderop in het blad.

Gaat u ook de speeltuinen in uw wijk met de Gemeente aanpakken en staan er woningen van Accolade kom gerust met een plan en wij bekijken wat wij kunnen doen. Heeft u andere plannen welke bijdragen aan een leefbare wijk of buurt ook welkom.

Samen maken wij de wijk mooier en leefbaarder.

In de Elfstedenwijk is een bijna complete speeltuin vernieuwd en uitgebreid. Dit dankzij inzet van veel vrijwilligers. Hier hebben wij een bijdrage aan mogen leveren.

Voor 2022 is er al een vervolg in een andere wijk zo het u lijkt.

Nogmaals heeft u plannen die de leefbaarheid in de wijk of buurt bevorderen. Schroom niet en dien een aanvraag in. En nee, wij kunnen niet alles bekostigen maar waar mogelijk doen wij graag mee.

 


• Geplaatst op 14 november 2021