In het voetlicht

Deze keer willen we als Huurdersvereniging Franeker één van de Wijkraden uit onze stad in de schijnwerpers plaatsen. Hiervoor zochten we contact met de Wijkraad Professorenbuurt. Ze halen
regelmatig de plaatselijke pers met zeer verschillende onderwerpen, die de
bewoners in de wijk bezighoudt.

De Wijkraad heeft in de loop der jaren een goede band opgebouwd met de
gemeente.
Denk hierbij aan B en W, diverse ambtenaren, gebieds- en zorgteam.
Zo zijn de bestuursleden te vinden op raads- en commissievergaderingen en de inloopspreekuren van de diverse politieke partijen. Bij de jaarlijkse wijkschouw zijn enkele leden van de Wijkraad ook aanwezig.
Mede door al deze vaste bezoeken, is de Wijkraad een serieuze gesprekspartner geworden.
Het gebeurt wel dat hierdoor contact wordt gezocht en de Wijkraad haar mening in een bepaalde kwestie kan geven. Dit kan weer van invloed zijn op een besluitvorming van de betreffende instantie.

Ook is er goed contact met de politie/wijkagent. Er is regelmatig overleg,
waarbij gekeken wordt of aangemelde zaken kunnen worden opgelost.
Mocht een bewoner in de Professorenbuurt iets willen melden, dan gaat dat
altijd via de voorzitter van de Wijkraad.

In de Professorenbuurt worden jaarlijks ook veel activiteiten ontplooit. Zo is er zes maal per jaar een koffieochtend in het kerkgebouw aan de Holwardastraat. Hier wordt het wel en wee van de wijk besproken. Ook is verhuurder Accolade hier aanwezig, om te horen wat in de wijk leeft en wat zij eventueel kunnen betekenen.
De wijkraad participeert in NL doet en Burendag. Verder organiseert men een bepaalde thema-ochtend/middag, zoals bloemschikken, reanimatie, brandpreventie.
Eens per maand tijdens de oud papieractie, is een grote groep vrijwilligers
actief om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Er mag wel gezegd worden dat dit een zeer positieve uitwerking heeft op de Professorenbuurt. Er wordt wel rommel aangetroffen, maar niet meer in die mate als jaren eerder.
Het blijkt, hoe schoner de omgeving, des te minder afval!

Mede door de Wijkraad:

 • zijn de speelveldjes/tuintjes opgeknapt
 • is de Hertog van Saxenlaan weer in de picture komen te staan. Er is een
  zebrapad bij het gezondheidscentrum gekomen en kortgeleden dan toch
  doorgetrokken over het fietspad.
 • De andere onveilige situaties in kaart gebracht, regelmatig wordt de snelheid gemeten.
 • En gaat de gemeente maatregelen nemen, die verband houden met het
  parkeren rond het gezondheidscentrum. Ook gaat de parkeerplaats aan de Hertog van Saxenlaan een verandering ondergaan.
 • kunnen bewoners tuingereedschap lenen
 • kerstboom ophaalactie in stand houden, gemeente wilde dit voor de hele
  Waadhoeke afschaffen
 • leefbaar houden van de wijk, door vinger aan de pols te houden met arbeidsmigranten
 • is er een mogelijkheid voor bewoners aan te kloppen voor hulp bij invullen van papieren

Zo ziet u maar, een Wijkraad is onontbeerlijk voor een goede leefbaarheid
in uw wijk!

Een kleine collage van de activiteiten van Wijkraad Professorenbuurt:


• Geplaatst op 02 april 2019