Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen. We zijn de hele week telefonisch bereikbaar.

Voorzitter Bestuursleden
M.W. Duyzer Dhr. R.G. Liemburg
Ids Jousmastraat 5 P.S. Gerbrandystraat 30
Telefoon 0517-85 11 91
Secretaris  Plv voorzitter/Penningmeester
Vacant  G. Lap
 Blikfaart 9
 Telefoon 0517-39 77 10
Vrijwilligers coördinator: Redactie:
Dhr. E. Bosgra.
Contactpersoon Mw. H. de Vries – de Ruiter
Professorenbuurt