Aanmeldingsformulier lidmaatschap

X

De HVF behartigt de belangen van woonconsumenten. Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden. Het lidmaatschapsgeld van de HVF is voor 2021 vastgesteld op € 10,80 per jaar. U kunt u via onderstaand formulier aanmelden als lid.


  Bankrekeningnummer:
  T.n.v.

  Volledige naam:

  Adres:

  Postcode: Woonplaats:

  Telefoonnummer (optioneel):

  Hierbij verleent u machtiging aan de Huurders-
  vereniging Franeker tot het automatisch
  afschrijven van de contributie
  tot u zelf schriftelijk
  te kennen geeft dat u deze machtiging intrekt.

  Als u vindt dat de betaling niet terecht is, dan
  kunt u uw bank binnen dertig dagen opdracht
  geven de betaling ongedaan te maken.

  U gaat akkoord met onze Privacyverklaring.

  Datum (dd-mm-jjjj):
  Handtekening (volledige naam):

  Uw emailadres (verplicht):

  Controlecode:

  To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
  Type deze controlecode in. Kleine en
  grote letters maken daarbij niet uit.