Aanmeldingsformulier lidmaatschap

De HVF behartigt de belangen van woonconsumenten. Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden. Het lidmaatschapsgeld van de HVF is voor 2018 vastgesteld op € 10,80 per jaar. U kunt u via onderstaand formulier aanmelden als lid.

Bankrekeningnummer:

T.n.v.

Volledige naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer (optioneel):

Hierbij verleent u machtiging aan de Huurders-
vereniging Franeker tot het automatisch
afschrijven van de contributie
tot u zelf schriftelijk
te kennen geeft dat u deze machtiging intrekt.

Als u vindt dat de betaling niet terecht is, dan
kunt u uw bank binnen dertig dagen opdracht
geven de betaling ongedaan te maken.

U gaat akkoord met onze Privacyverklaring.

Datum (dd-mm-jjjj):

Handtekening (volledige naam):

Uw emailadres (verplicht):

Controlecode:
captcha
Type deze controlecode in. Kleine en
grote letters maken daarbij niet uit.