Let op! ivm met Corona is er
geen ledenvergadering in november 2020.

 

Verder zijn wij alleen telefonisch bereikbaar op dit moment voor advies en ondersteuning.

Gezien de afgekondigde maatregelen door de overheid wensen wij u en uw familie alle gezondheid toe en maak er met elkaar wat van.

Rinus Duyzer.
Voorzitter

Met elkaar en voor elkaar.
Steun elkaar waar mogelijk.
Complimenten aan alle mensen
welke zich op dit moment, in welke sector ook,

inzetten voor ons.
Namens het bestuur en leden

 

• Geplaatst op 19 november 2020

Van de bestuurstafel

Geachte leden en huurders.

We sluiten een vreemd jaar af, covid 19 raast en raakt ons in onze
vrijheid. Voor sommigen gaat het voorbij als een griepje voor anderen is
het een ziekenhuis opname en in het ergste geval leidt het tot een
overlijden. En als we ons niet willen richten naar de richtlijnen die de
overheid ons oplegt, wel of niet verplicht, dan gaan we naar een donkere
kerstmaand toe. Het Sinterklaas feest wordt anders, Kerstmarkten gaan
niet door, Kerstavond wordt moeilijk Met andere worden houdt u aan de
regels doe het niet voor u zelf maar doe het voor de ander dan komt het
best nog goed. – lees meer →

• Geplaatst op 19 november 2020

Waar zijn wij mee bezig?

Wat zijn onze activiteiten tot nog toe dit jaar.

Accolade:
Huurverhoging, door ons is negatief geadviseerd ivm hoogte percentage
huurverhoging.
Accolade is hierin niet meegegaan mede door een positief advies vanuit
Heerenveen, Sneek en Joure. – lees meer →

• Geplaatst op 19 november 2020

Gemeente Waadhoeke

Convenant arbeidsmigranten
Doel is afspraken te maken over ondersteuning arbeidsmigranten vanuit de diverse partijen. Hoofddoel daarbij is Leefbaarheid en samen doen staat voorop.
Dit proces loopt nog. Uitdagend is het wel want net als het beleid wat is
afgesproken zal ook in het convenant duidelijkheid voorop moeten staan en ook zal het uitdagend moeten zijn voor de ondertekenaars. – lees meer →

• Geplaatst op 19 november 2020

Concept Jaarverslag 2019

Door dat de ledenvergaderingen dit jaar niet kunnen plaatsvinden hierbij
alvast in concept het Jaarverslag en de cijfers van 2019. – lees meer →

• Geplaatst op 19 november 2020