Van de bestuurstafel

Geachte leden en huurders,

Het begrip tijd is een raar fenomeen voor je gevoel gaat de tijd veel
sneller dan de werkelijkheid is en voor je het weet staat de kerstboom
weer in de kamer en is de Sint weer terug naar Spanje met of zonder
zwarte piet. Dit is ook zo’n gebeurtenis dat volwassenen een kinderfeest
gaan gebruiken om hun visie – gevoel op los te laten. – lees meer →

• Geplaatst op 06 november 2019

Uitnodiging Ledenvergadering 19 november 2019

Geachte leden.

Bij  deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en meepraten
tijdens de algemene ledenvergadering van onze Huurdersvereniging op

– lees meer →

• Geplaatst op 06 november 2019

Notulen ledenvergadering Huurdersvereniging Franeker 29 april 2019

Aanwezig: 3 leden en namens het bestuur M. Duyzer, G. Lap en R.G.
Liemburg. Afwezig met kennisgeving: Fam. Kop, Gerbrandy, en Visser.

  1. Opening
    De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst is wederom zeer laag.

– lees meer →

• Geplaatst op 06 november 2019

Begroting Huurdersvereniging Franeker 2020

 

Download hier de begroting als PDF-dokument.

• Geplaatst op 06 november 2019

Vocht en schimmel groot probleem

Meer dan een kwart van alle huurders (28%) heeft last van vocht en
schimmel in hun woning. Een nieuwe aanpak moet deze problemen
voorkomen en verhelpen. Goed dat vocht- en schimmelproblematiek nu serieus wordt genomen.

– lees meer →

• Geplaatst op 19 november 2019

Huurbeleid vanuit de overheid

Huurbeleid vanuit de overheid dit geldt tot € 720,42, hierboven is vrije sector

Download hier het PDF-Bestand met het Huurbeleid van de Nederlandse overheid.

• Geplaatst op 01 april 2019

Frieshuurderssteunpunt.nl

In het kader van de armoedebestrijding in Friesland en het tegemoetkomen van huurders met een smalle beurs hebben de Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland (OSHF) de handen ineen geslagen voor een Fries huurderssteunpunt. – lees meer →

• Geplaatst op 02 april 2019