Huurdersvereniging Franker wel bereikbaar

Namens het bestuur Van de Huurders Vereniging Franeker delen wij u op deze manier mede, dat onze Algemene Leden Vergadering op 28 April komt te vervallen. Dit i.v.m. het coronavirus.

Wij hopen u weer op onze ledenvergadering van 17 november te zien en te spreken. Indien noodzakelijk zullen wij een extra vergadering inplannen.

Verder zijn wij alleen telefonisch bereikbaar op dit moment voor advies en ondersteuning.

Gezien de afgekondigde maatregelen door de overheid wensen wij u en uw familie alle gezondheid toe en maak er met elkaar wat van.

Rinus Duyzer.
Voorzitter

Met elkaar en voor elkaar.
Steun elkaar waar mogelijk.
Complimenten aan alle mensen
welke zich op dit moment, in welke sector ook,

inzetten voor ons.
Namens het bestuur en leden

 

• Geplaatst op 31 maart 2020

Van de bestuurstafel

Geachte leden en huurders,

Het begrip tijd is een raar fenomeen voor je gevoel gaat de tijd veel
sneller dan de werkelijkheid is en voor je het weet staat de kerstboom
weer in de kamer en is de Sint weer terug naar Spanje met of zonder
zwarte piet. Dit is ook zo’n gebeurtenis dat volwassenen een kinderfeest
gaan gebruiken om hun visie – gevoel op los te laten. – lees meer →

• Geplaatst op 06 november 2019

Uitnodiging Ledenvergadering 19 november 2019

Geachte leden.

Bij  deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en meepraten
tijdens de algemene ledenvergadering van onze Huurdersvereniging op

– lees meer →

• Geplaatst op 06 november 2019

Notulen ledenvergadering Huurdersvereniging Franeker 29 april 2019

Aanwezig: 3 leden en namens het bestuur M. Duyzer, G. Lap en R.G.
Liemburg. Afwezig met kennisgeving: Fam. Kop, Gerbrandy, en Visser.

  1. Opening
    De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst is wederom zeer laag.

– lees meer →

• Geplaatst op 06 november 2019

Begroting Huurdersvereniging Franeker 2020

 

Download hier de begroting als PDF-dokument.

• Geplaatst op 06 november 2019

Vocht en schimmel groot probleem

Meer dan een kwart van alle huurders (28%) heeft last van vocht en
schimmel in hun woning. Een nieuwe aanpak moet deze problemen
voorkomen en verhelpen. Goed dat vocht- en schimmelproblematiek nu serieus wordt genomen.

– lees meer →

• Geplaatst op 19 november 2019

Huurbeleid vanuit de overheid

Huurbeleid vanuit de overheid dit geldt tot € 720,42, hierboven is vrije sector

Download hier het PDF-Bestand met het Huurbeleid van de Nederlandse overheid.

• Geplaatst op 01 april 2019

Frieshuurderssteunpunt.nl

In het kader van de armoedebestrijding in Friesland en het tegemoetkomen van huurders met een smalle beurs hebben de Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland (OSHF) de handen ineen geslagen voor een Fries huurderssteunpunt. – lees meer →

• Geplaatst op 02 april 2019