Het Bestuur

X

 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen. We zijn de hele week telefonisch bereikbaar.

Voorzitter Bestuursleden
M.W. Duyzer Dhr. R.G. Liemburg
Minne Hofstrastraat 49 P.S. Gerbrandystraat 30
Telefoon 0517-85 11 91
Secretaris  Plv voorzitter/Penningmeester
Vacant  G. Lap
 Blikfaart 9
 Telefoon 0517-39 77 10