Let op! ivm met Corona is er
geen ledenvergadering in mei 2021.

 

Verder zijn wij alleen telefonisch bereikbaar op dit moment voor advies en ondersteuning.

Gezien de afgekondigde maatregelen door de overheid wensen wij u en uw familie alle gezondheid toe en maak er met elkaar wat van.

Rinus Duyzer.
Voorzitter

Met elkaar en voor elkaar.
Steun elkaar waar mogelijk.
Complimenten aan alle mensen
welke zich op dit moment, in welke sector ook,

inzetten voor ons.
Namens het bestuur en leden

 

• Geplaatst op 02 juni 2021

Van de bestuurstafel

Geachte leden,

Hopelijk sluiten we dit onbestendige voorjaar af en als het weer ook mee gaat werken veel zon en een hogere temperatuur dan kan het nog een goede zomer worden af. Kunnen we weer genieten van een terrasje pakken, vakantie e.d.

Ondanks dat de besmettingen met het covid 19 virus in Friesland sterk af-neemt vindt het bestuur het niet verantwoord om in mei een leden vergadering te houden. We mogen wel steeds meer maar wij vinden het nog niet verantwoord om een leden vergadering te houden in deze vergaderzaal. Hij is qua ruimte te klein om voldoende afstand te kunnen houden en niet goed te ventileren. De volgende leden vergadering staat nu gepland voor 19 november.

Dit betekent dat een aantal belangrijke onderwerpen niet afgehandeld kunnen worden zoals:

Goedkeuring op Jaarcijfers 2019 en 2020. Financieel Jaarverslag 2019 en 2020 en het verslag Kascontrole commissie, begroting 2021. Deze punten blijven op de agenda staan en zullen als het goed is in november 2021 worden afgehandeld.

Onze werkzaamheden gaan gewoon door maar op een andere manier. In principe wordt er via de computer vergaderd. Dit is echt een noodmaatregel en maakt de werkzaamheden er niet prettiger op.

Energie transitie en wat kunnen we verwachten?

Met andere woorden, het isoleren van daken, de spouwmuren, het plaat- sen van zonnepanelen, vervangen van enkel glas – “thermopane” dat glas, voor dubbelglas A++ aan onze huurwoningen en uiteindelijk het aardgas vervangen door …………? warmte pompen?

Het bovenstaande is door Accolade in goed overleg met de Huurdersverenigingen besproken en doorgenomen, maar door steeds meer tegenstrijdige berichten door de overheid en de lokale overheid. Voor de gemeente Waadhoeke betekent dit dat ze voor het eind van het jaar een planmatig schema moet hebben met tijdsplanning hoe en wat en waar dit zijn beslag gaat krijgen vanaf 2030 t/m 2050. Het niet open communiceren door des-kundigen over welke energie bron wat voor ons het beste is. Het signaal van de overheid om het terug leveren van de stroom opgewekt via zonnepanelen in een afbouw van 10 jaar zodat de vergoeding hiervoor vervalt.

– lees meer →

• Geplaatst op 02 juni 2021

Waar zijn wij mee bezig?

Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen welke wij hebben behan-deld of nog mee bezig zijn.

Huurverhoging

Op verzoek van Accolade hadden wij advies uitgebracht op hun voorstellen voor de huurverhoging. Na een aanvullende toelichting hadden wij met De Bewoners een positief advies uitgebracht over één van de door hun voorgestelde scenario’s. Op het moment dat wij dit hadden verstuurd kwam het in- middels bekende bericht vanuit de overheid dat er dit jaar geen huurverho ging zou plaatsvinden voor het overgrote deel van de huurders. Inmiddels bent u geïnformeerd hierover door Accolade.

Huurverlaging

Accolade heeft iedereen benaderd welke hiervoor in aanmerking komt. De teksten van de brieven hebben wij ontvangen.

Regelementen Renovatie, sloop-nieuwbouw en vergoedingstabel

Na een jaar van soms stevige overleggen zijn wij na aanpassingen akkoord gegaan met het reglement. Inmiddels heeft ook de Gemeente Waadhoeke de stukken ontvangen en zij hebben na overleg met ons en Accolade hierop positief gereageerd.

Arbeidsmigranten beleid en convenant

Voor wat betreft het convenant liggen de zaken even stil. Een aantal partijen vinden het niet concreet genoeg. Als HVF hebben wij aangegeven dat indien er een gemeentelijke bijdrage wordt opgenomen voor het mee laten doen van arbeidsmigranten in dorpen, wijken en buurten voor ons de zaak is afgerond. Deze bijdrage zal naar een Platform gaan welke zich richt op het betrekken van arbeidsmigranten bij activiteiten in de dorpen, buurten en wijken. Voorbeeld taalcursus of deelnemen aan sport en spel.

In mei starten wij met de evaluatie van het huidige beleid voor arbeidsmigranten.
Indien u het vermoeden heeft dat er zonder vergunning een woning kamergewijs wordt verhuurd, dan kunt u dit melden bij de Gemeente of bij ons. Wij vinden dat volgens de afspraken in het beleid deze mensen recht hebben op een nette en veilige woning.

– lees meer →

• Geplaatst op 02 juni 2021

Sloop en nieuwbouw

Sloop  van It Ankerplak is begonnen

Maar er is ook nieuwbouw 37 stuks

Noorderbleek:

Marten Oostwoudstraat:

• Geplaatst op 02 juni 2021

Jaarverslag 2020

Hieronder het jaarverslag van 2020. Het financieel verslag van 2020 vindt u in ons blad in papiervorm. De kascontrole vindt plaats als corona het toelaat. Heeft u hierover vragen bel of mail ons.

Download hier het jaarverslag

• Geplaatst op 02 juni 2021