Nieuw: Fries huurderssteunpunt

Vanmiddag heeft Lutz Jacobi, thans onder meer fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden, de officiële ingebruikname van het frieshuurderssteunpunt.nl voor haar rekening genomen. Mevrouw Jacobi wordt al sinds lange tijd erkend als een van de belangrijkste toonzetters van de belangenbehartiging voor groepen kwetsbare mensen in de samenleving. – lees meer →

• Geplaatst op 20 december 2018

Prestatieafspraken 2019

Met Gemeente Waadhoeke de Verhuurders Accolade en Wonen Noordwest Friesland, en de
Huurdersvereniging Franeker en Bewonersraad.
In dit stuk ontbreken de handtekeningen van de Wethouder en de betreffende voorzitters van
de verhuurders en huurdersverenigingen.
In ons archief ligt wel het ondertekend stuk ter inzagen.

Download hier het PDF-bestand.

• Geplaatst op 20 december 2018

Van de bestuurstafel

Het is 11 oktober en nog steeds kunnen we genieten van een lekkere temperatuur en mijn stille hoop en wens is dat dit weer nog wel een poosje voort duurt. De weergoden zijn ons deze zomer goed gezind en dat scheelt ons in onze portemonnee.

– lees meer →

• Geplaatst op 11 oktober 2018

Uitnodiging Ledenvergadering 19 november  2018

Geachte leden.
Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en
meepraten tijdens de algemene ledenvergadering van onze
huurdersvereniging en wel op

– lees meer →

• Geplaatst op 11 oktober 2018

Waar zijn wij mee bezig als bestuur?

Tekst: Gerben Lap

De afgelopen maanden zijn er weer diverse zaken aan de orde gekomen.

Sommige zijn afgerond anderen lopen nog. Hieronder een overzicht.

– lees meer →

• Geplaatst op 11 oktober 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering 30 april 2018

Dit is het verslag van onze ledenvergadering gehouden op 30 april jl.

– lees meer →

• Geplaatst op 11 oktober 2018

Verslag Betaalbaarheidsonderzoek

Hier kunt u het verslag downloaden over het Betaalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de HVF.

 

Download het PDF-bestand.

• Geplaatst op 11 oktober 2018

Ventileren in de herfst en winter

We zijn in de winterperiode geneigd om ramen en ventilatieroosters zoveel mogelijk dicht te houden, om zo de kou buiten de deur te houden. Dit zorgt ervoor dat vocht in huis uw woning niet kan verlaten.
Teveel vocht kan zorgen voor hoofdpijn, slaapproblemen, huidklachten en longaandoeningen als astma of allergieën. – lees meer →

• Geplaatst op 11 oktober 2018