Thuis

Hartelijk welkom in Franeker!

Huurdersvereniging Franeker is opgericht in april 1992. Het aantal huurwoningen bedraagt 1491. Het leden-percentage van onze vereniging bedraagt nu ongeveer 45%!  Een percentage dat ten opzichte van andere huurders- verenigingen rondom Franeker absoluut uniek is te noemen.

algemeenAl onze leden en relaties ontvangen 3  tot 4 keer per jaar het vertrouwde verenigingsblad ”Huizenissen“.
Zo wordt u als lid op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in uw wijk en kunt u ook uw ”ei“ kwijt.

Vanzelfsprekend houden wij elk jaar onze Algemene Leden Vergadering waar u in de gelegenheid wordt gesteld het beleid van uw vereniging aan de orde te stellen.